AANMELDING Algemene ledenvergadering

Zondag 24 oktober

 

 

 

Beste Leden,


Het bestuur nodigt jullie van harte uit op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op Zondag 24 oktober 2021
in het DAF MUSEUM te Eindhoven, waar we naast de vergadering ook toegang hebben tot het museum
dat de laatste jaren geheel is uitgebreid en waar we onze harten op kunnen halen!

 

Locatie

We zijn te gast bij het DAF Museum
Tongerensestraat 27
5613 DA Eindhoven
tel. nr. 040-2444364

 

Parkeren

Jullie kunnen parkeren langs het kanaal t.o. het museum of in de omgeving.
 

Programma

  • 10.30 uur Ontvangst met koffie en vlaai.

  • 11.30 uur Aanvang Ledenvergadering met aansluitend een heerlijke lunch.

  • Vanaf 14.30 uur “Rit Regionaal” van ca. 50 km.

 

Voor de liefhebbers is er op de eindbestemming een diner voor eigen rekening.

Die locatie is: Grieks restaurant Asteria, Volkelseweg 7 in Boekel


De consumpties, lekkers en lunch in het DAF Museum worden jullie door het Register aangeboden.
Toegang tot het museum wordt betaald door het Register (hebben jullie een museumjaarkaart, neem deze dan mee).
Meld daarbij ook of er dieetwensen zijn en met hoeveel personen jullie aanwezig zijn.

 

Op de dag vindt er verkoop plaats van de club polo’s en caps.
 

Noot: Voor toegang tot het DAF museum en het restaurant is een vaccinatie bewijs of zelftest nodig!
 

Documenten
Tijdens de ALV worden het financiële jaarverslag van 2018, 2019, 2020 en de begroting van 2021
toegelicht.
De agenda voor de ALV zullen jullie nog tijdig worden toegezonden.

De jaarverslagen zijn al eerder bij de Due Posti meegezonden en zijn ook in het ledendeel van de website te vinden: Ledenvergadering
De kascommissieverslagen worden toegelicht tijdens de ALV.

 

Functie voorzitter vacant
Jouke de Vries heeft te kennen gegeven in 2022 te willen aftreden als voorzitter.
Daarmee is de functie van voorzitter in 2022 vacant.
Kandidaten die zijn geïnteresseerd in deze functie wordt verzocht zich uiterlijk 23 oktober 2021 aan te
melden via secretaris@fiat124spiderregister.nl
Tijdens de ALV zullen de kandidaten bekend gemaakt worden en kunnen de leden aanwezig in deze
ALV stemmen over de opvolger voor de functie van voorzitter.

 

Graag tot ziens op 24 oktober!

Het bestuur

daf.jpg

Aanmelding en betaling

Hieronder kun je de aanmelding doen. Er is voor de ALV geen bijdrage verschuldigd.