top of page
Recente berichten
Archief

50+? Vrijstelling APK


Niet geldend voor de bereider zelf, maar er komt een wijziging in de APK plicht.

Door een fout in de destijds opgemaakte wet gold de vrijstelling voor de APK voor auto's van voor 1 januari 1960. Dit had toen flexibel moeten zijn.

Maar dat foutje wordt nu rechtgezet en dat betekent dat dan echt gaat gelden dat als je auto ouder dan 50 jaar is, er geen APK plicht meer geldt.

Uitgangspunt is dat auto's die ouder zijn dan 50 jaar doorgaans goed worden onderhouden door de liefhebber.

Het is nog even wachten op de definitieve datum waarop deze nieuwe regel van toepassing is, maar dit jaar zullen onze Spiders van voor 1970 daar dan dus onder gaan vallen.

bottom of page