top of page


Privacyverklaring Fiat 124 (Sport) Spider Register
 

 • Het FIAT 124 (Sport) Spider Register gebruikt de door de leden verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor intern gebruik in het kader van de doelstelling van de vereniging, zoals het verzenden van het clubblad Due Posti, email voor aankondiging van evenementen, etc.
   

 • De geregistreerde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor het versturen van het clubblad worden enkel naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan de verzender.
   

 • De leden ontvangen jaarlijks de ledenlijst, nadat vooraf gevraagd is of men bezwaar heeft op deze lijst te worden vermeld. Leden die bezwaar hebben, zullen niet op de lijst worden vermeld. De ledenlijst is vertrouwelijk en overname van gegevens, opname in een digitaal bestand en / of gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de secretaris.
   

 • Voor het vaststellen van de contributie van de FeHac, wordt uitsluitend de leeftijd van de bij het Register aangesloten auto’s verstrekt aan de hand van het bij het Register bekende bouwjaar.

 • De persoonsgegevens van de leden zijn opgeslagen in het pakket e-Boekhouden en zijn slechts toegankelijk voor de leden van het bestuur, die ieder een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord hebben, alsmede de personen die in opdracht van het bestuur de administratie van het register verzorgen.

 • De ledenadministratie maak onderdeel uit van de financiële administratie en valt onder de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar, gerekend vanaf 1 januari volgende op het jaar van de start van de administratie van een boekjaar.
   

 • Tevens zijn naam en e-mailadres geregistreerd in het voor de leden toegankelijke deel van de website indien het lid zich hiervoor heeft aangemeld via de website.
   

 • De website wordt gehost bij Wix.com. Het privacybeleid van Wix vindt u hier: https://nl.wix.com/about/privacy
   

 • Op het formulier van de automatische incasso staat dat het lid toestemming geeft voor het incasseren van de contributie, de verstrekte bankgegevens worden ook uitsluitend daarvoor geregistreerd en gebruikt. Van de andere leden worden deze gegevens niet opgeslagen.
   

 • Bij het opzeggen van het lidmaatschap, worden de persoonsgegevens van het ex-lid uit de administratie verwijderd.
   

 • Nieuwe leden worden bij het inschrijfformulier gewezen op de privacyverklaring middels een url die verwijst naar de tekst op de website van het register.
  Nieuwe leden gaan bij inschrijving akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens conform verklaring.
  Nieuwe leden worden in het clubblad vermeld en welkom geheten. Hiervoor wordt bij inschrijving van het lidmaatschap toestemming gevraagd.

   

 • Leden die deelnemen aan evenementen van het Register gaan akkoord met het gebruik en de publicatie van beeldmateriaal ter verslaglegging van deze evenementen, in het clubblad, in de social media en/of op de website.
  Op het beeldmateriaal kunnen zowel de auto's als de deelnemers zelf herkenbaar in beeld komen. 

bottom of page